Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2012 16:01

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

  Ενωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων - Venture Capital: http://www.hvca.gr/

 

Οι ιστοσελίδες των μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: http://www.teiion.gr/index.php/el/---a-.html

ΤΕΙ Πάτρας: http://dasta.teipat.gr/moke

ΤΕΙ Λάρισας: http://mke.teilar.gr/mke.html

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: http://www.mke.teithe.gr/

ΤΕΙ Σερρών: http://moke.teiser.gr/

ΤΕΙ Λαμίας: http://dasta.teilam.gr/mke.html

ΤΕΙ Κρήτης: http://dasta.teicrete.gr/dasta/mke

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: http://dasta.teikoz.gr/?page=4&showid=12

ΤΕΙ Αθήνας: http://www.moke.teiath.gr/moke/

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.mke.aueb.gr/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: http://www.moke.uth.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: http://mokep.unipi.gr/

Πολυτεχνείο Κρήτης: http://www.tuc.gr/innovation.html

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: http://mke.eap.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: http://dasta.uowm.gr/innovation/

Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://elearn.elke.uoa.gr/moke/

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: http://sites.ionio.gr/mke/

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.moke.aua.gr

Πανεπιστήμιο Πάτρας http://www.innovation.upatras.gr