Περιοδικό Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

thumbnail  

Περιοδική Έκδοση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.