Πιστοποιητικό επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Οι σπουδαστές είναι σε θέση να πιστοποιούν τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Μεσολογγίου, καθώς θα τους παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εφόσον:

1. Παρακολουθήσουν επιτυχώς τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

2. Συμμετέχουν σε ένα τουλάχιστον Σεμινάριο (Workshop).

3. Εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της δράσης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου τον Ιούνιο του 2013, οι φοιτητές που απόκτησαν την Πιστοποίηση Επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, είναι οι:

1. ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 14583 (π. Τμήμα ΔΙΚΣΕΟ)
2. ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14632 (π. Τμήμα ΔΙΚΣΕΟ)