1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία

Χαρακτηρισμός: Υποχρεωτικό Επιλογής

Εξάμηνο Σπουδών: 5ο

ECTS: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 3 (Θεωρία)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων. Τονίζεται ότι η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνον τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το δημόσιο και τους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ακόμη η κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συμβάλλει και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας εκείνων που αργότερα θα σχεδιάζουν πολιτικές για την οικονομία ή θα εργάζονται σε φορείς που παρέχουν υποδομές ή υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Περιεχόμενο: το μάθημα, ενδεικτικά, θα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: τι είναι επιχείρηση, ίδρυση και οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, εκπαίδευση, αμοιβές, απώλειες), οικονομική διαχείριση και διαδοχή.

Τρόπος διδασκαλίας:

Στη διάρκεια του μαθήματος:

  • Θα αξιοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο παρουσίασης και συζήτησης στη διάρκεια των διαλέξεων

  • Οι φοιτητές θα επισκέπτονται 2-3 επιχειρήσεις συναφείς με τα αντικείμενα σπουδών τους και τα ενδιαφέροντά τους,

  • Θα πραγματοποιούνται δύο διαλέξεις από επιχειρηματίες,

  • Οι φοιτητές θα αναπτύσσουν σε ομάδες με 4-7 μέλη επιχειρηματικά σχέδια, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας υποστήριξης ή μελών της επιχειρηματικής κοινότητας.

Για την καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του μαθήματος και για την ανάπτυξη σεναρίων θα αξιοποιηθεί ένα μοντέλο εικονικής επιχείρησης το οποίο θα αξιοποιείται τόσο στη διάρκεια του μαθήματος όσο και από τους φοιτητές για την εκπόνηση σεναρίων στα επιχειρηματικά σχέδια που θα αναπτύσσουν.

Σελίδα του μαθήματοςΕνδεικτική Βιβλιογραφία:

  1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Plans), Tiffany, Paul, Κλειδάριθμος, 2008.
  2. Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και Business Clusters, Πιπερόπουλος, Πάνος Γ., Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2007.
  3. Επιχειρηματικότητα Μουρδουκούτας, Πάνος Γ. Κλειδάριθμος, 2004.
  4. e-business Jonathan,Reynolds, Oxford University Press, 2009.
  5. Power Mentoring, Ellen A.,Ensher, Susan E.,Murphy, John Wiley & Sons Inc, 2005.
  6. Good Mentoring, Jeanne,Nakamura, David J.,Shernoff, Charles H.,Hooker, John Wiley & Sons Inc, 2009.

Τρόπος εξέτασης: Ατομική ή ομαδική εργασία.