Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 12:34

Επιστημονική Επιτροπή

Συνέδριο: “Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση : Σχεδιασμός και Δικτύωση” Με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΤΡΑ, 20-21 Οκτωβρίου 2012


Επιστημονική Επιτροπή

  • Αριστογιάννης Γαρμπής, Επ. Καθηγητής, ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου, Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Σπύρος Συρμακέσης, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Νικόλαος Κοσμάς, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Ευγενία Κολέζα, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Χρήστος Μαρκόπουλος, Λέκτορας Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Δέσποινα Πόταρη, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Σόνια Καφούση, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θράκης