Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 12:50

Πρακτικά Συνεδρίου

Συνέδριο: “Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση : Σχεδιασμός και Δικτύωση”

Με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΤΡΑ, 20-21 Οκτωβρίου 2012

 

Δείτε τις Περιλήψεις των Πρακτικών του Συνεδρίου [..Εδώ..]

Δείτε τα Πρακτικά του Συνεδρίου [..Εδώ..]

Conference Proceedings:“InnovatIve approches In educatIon:DesIgn and NetworkIng - 20-21 October, Patras - GREECE”, [..Press here..]