Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 12:32

Οργανωτική Επιτροπή

Συνέδριο: “Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση : Σχεδιασμός και Δικτύωση” Με Διεθνή Συμμετοχή ΠΑΤΡΑ, 20-21 Οκτωβρίου 2012


Οργανωτική Επιτροπή

  • Αριστογιάννης Γαρμπής, TEI Μεσολογγίου,
  • Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος, ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Παναγιώτης Πουρνάρας, ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Σπυρίδων Μπάρλας, ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Γκόλφω Βασιλείου, ΜΟ.Κ.Ε. ΤΕΙ Μεσολογγίου
  • Ευγενία Κολέζα, Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Χρήστος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Αριστούλα Κοντογιάννη, Πανεπιστήμιο Πάτρας
  • Στέλλα Νίκα, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 Υπεύθυνος προβολής Δημοσιότητας – Δημόσιες σχέσεις: Γιώργος Πανταζόπουλος (ΤΕΙ Μεσολογγίου)