Περιοδικό Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 6

thumbnail  
Περιοδική Έκδοση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.