ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υποστήριξη για την διδασκαλία δύο (2) διατμηματικών μαθημάτων Επιχειρηματικότητας:

«Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία» και

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικών σχεδίων»

Χαρακτηρισμός: Υποχρεωτικό Επιλογής

Εξάμηνο Σπουδών: 5ο

ECTS: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 3 (Θεωρία)

Χαρακτηρισμός: Υποχρεωτικό Επιλογής

Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

ECTS: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 3 (Θεωρία)

Οι σπουδαστές είναι σε θέση να πιστοποιούν τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Μεσολογγίου, καθώς θα τους παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εφόσον: