Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2013 15:11

Έρευνα για τη ΜΟ.Κ.Ε ΤΕΙ Μεσολογγίου Κύριο

checkboxes

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ  Μεσολογγίου, πραγματοποιεί έρευνα με θέμα την:

«Αξιολόγηση  των Προσφερόμενων Υπηρεσιών της ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Μεσολογγίου».

Για το σκοπό αυτό διανέμεται κατάλληλο ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, από τους φοιτητές και απόφοιτους που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις της ΜΟ.Κ.Ε. .

Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.moke.teimes.gr/survey2

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!