Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2012 07:21

Έρευνα για τους απόφοιτους του ΤΕΙ Μεσολογγίου

surveyresearch

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ  Μεσολογγίου, πραγματοποιεί έρευνα με θέμα την:

«Διερεύνηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας αποφοίτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου».

Για το σκοπό αυτό διανέμεται κατάλληλο ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, από τους απόφοιτους όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου βρίσκεται στον σύνδεσμο: http://www.moke.teimes.gr/survey1

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!