Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2011 12:54

Μαθήματα επιχειρηματικότητας

Μαθήματα Επιχειρηματικότητας - Συμπληρωματικές δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Υποστήριξη για την διδασκαλία δύο (2) διατμηματικών μαθημάτων Επιχειρηματικότητας:

• «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία» και

• «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών σχεδίων»

Υποστήριξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως:

• Παρουσίαση μελετών περίπτωσης (case studies) Ελληνικών επιχειρήσεων.

• Κλειστά σεμινάρια (workshops) από επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.

• Ανοιχτά σεμινάρια ειδικής θεματολογίας.

• Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς.

• Ημερίδες και στρογγυλά τραπέζια.

• Ανάπτυξη δικτύου ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών μεντόρων.

• Σχήματα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring, e-mentoring).

• Εικονικές επιχειρήσεις (virtual business).

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 Οι σπουδαστές είναι σε θέση να πιστοποιούν τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκομίσουν από τη συμμετοχή τους στις δράσεις της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Μεσολογγίου, καθώς θα τους παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης σε ζητήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εφόσον:

1. Παρακολουθήσουν επιτυχώς τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

2. Συμμετέχουν σε ένα τουλάχιστον Σεμινάριο (Workshop).

3. Εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan).