Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Μεσολογγίου διοργανώνει εκπαιδευτική μονοήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ στο Corallia (Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών) στην ΠΑΤΡΑ την Παρασκευή 31 Μαίου 2013. Στόχος της επίσκεψης…
Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2013 15:11

Έρευνα για τη ΜΟ.Κ.Ε ΤΕΙ Μεσολογγίου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας - ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ  Μεσολογγίου, πραγματοποιεί έρευνα με θέμα την: «Αξιολόγηση  των Προσφερόμενων Υπηρεσιών της ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Μεσολογγίου». Για το σκοπό αυτό διανέμεται κατάλληλο…
Σελίδα 1 από 3