Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΜΟ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Μεσολογγίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος σε φοιτητές και αποφοίτους του ΤΕΙ καθώς και στην ενθάρρυνση, στην υποστήριξη και στην…
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Μεσολογγίου την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, διοργανώνει: Workshop: «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ορθά τεκμηριωμένης επιχειρηματικής πρότασης…
Σελίδα 1 από 2