Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2011 11:07

Οι στόχοι και ο ρόλος της MO.K.E.

Η «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – ΜΟ.Κ.Ε.» του ΤΕΙ Μεσολογγίου, στοχεύει στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος, στην ενθάρρυνση της καινοτομικής σκέψης, στην ανάπτυξη των θεμελιωδών ικανοτήτων και γνώσεων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα καθώς και στην κατανόηση των απαιτήσεων για την οργάνωση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών προσπαθειών των τελειοφοίτων και αποφοίτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΜΟ.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες:

1. Παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες έναρξης επιχειρήσεων, χρηματοδοτήσεις, επιχειρήσεις franchising, κ.α.

2. Δικτύωση και ανάπτυξη μονίμων διαύλων επικοινωνίας με συλλογικούς φορείς των παραγωγικών τάξεων της ευρύτερης περιοχής, με επιχειρήσεις αλλά και με άλλες δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας (mentoring, e-mentoring).

3. Σύνδεση των υποψηφίων επιχειρηματιών με επιμελητήρια, δημόσιους οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις κ.α.

4. Δημιουργία εργαλείων επιχειρηματικού προσανατολισμού όπως Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) κ.α.

5. Παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης και διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και δράσεων (ημερίδες, συμπόσια, workshops, κ.α.) για την κατάρτιση και την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων αναφορικά με την αιχμή των εξελίξεων στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

6. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενημέρωσης και καθοδήγησης μέσω του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletters, facebook, twιitter, κ.α.).

7. Διοργάνωση εργαστηρίων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και συγκρότηση ομάδων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

8. Παροχή εξατομικευμένων συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.