• Υπεύθυνος Λειτουργίας και Συντονισμού Δράσεων
  • Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
  • Τεχνικοοικονομική Υποστήριξη